Imetysohjaus auttaa imetyksen ongelmissa − älä jää ongelmien kanssa yksin

Imetys on maailman luonnollisin ja ihanin asia. Kuitenkin imetyksessä voi tulla eteen tilanteita, joissa imetys ei sujukaan toivomallasi tavalla. Jokainen vanhempi ja jokainen lapsi on uniikki – siksi yhtä, kaikille sopivaa patenttiratkaisuakaan ei ole. Useimpiin vaikeuksiin löytyy kuitenkin ratkaisu. Imetysongelmien kanssa ei tarvitse jäädä yksin.

Suomessa on hyvä neuvolajärjestelmä, mutta usein vanhempi tarvitsee muitakin rinnallakulkijoita. Imetystä tulee suojata ja tukea niin kauan, kun perhe sitä toivoo. Tarve imetysohjaukselle voi tulla heti synnytyksen jälkeen tai vasta imetyksen edettyä pidemmälle.

Kireä kielijänne, imuotteen ongelmat tai vieroittamisen vaikeudet
– imetysohjauksesta apua imetyksen koko elinkaarelle synnytyksestä vieroittamiseen


Vauvan imemistaito voi häiriintyä mm. pitkästä synnytyksestä, kireästä huuli- tai kielijänteestä, imukupin käytöstä, puudutuksesta, vauvan sairaudesta tai rinnalla tapahtuneesta säikähdyksestä. Imetys myös muuttuu lapsen kasvaessa. Taaperoikäisen imetys on erilaista puhkeavien hampaiden ja taitojen kehittyessä. 

Imetyksen lopettamisvaihe eli vieroittaminen on myös osa imetysprosessia. Koska lapsen irtaantuminen vanhemman rinnalta on suuri ja tunnepitoinen muutos, se edellyttää usein sekä suunnitelmallisuutta että pitkäjänteisyyttä.

Imetysohjauksessa keskitytään lapsesi sen hetkiseen tilanteeseen ja ikävaiheeseen, ja siihen liittyviin ongelmiin. Vanhemman kokemukset ja tunteet ovat vähintään yhtä tärkeässä roolissa.

Mitä imetysohjauksessa tapahtuu?


Imetysohjaus perustuu lempeään läsnäoloon sekä avoimeen ja luottamukselliseen vuorovaikutukseen. Imetyksen sujumiseen ja mukavuuteen vaikuttavat usein monet eri tekijät. Ohjauksen alkuvaiheessa tehty haastattelu auttaa löytämään niistä tärkeimmät. Myös myöhempi havainnointi selkeyttää sekä vanhemman että ohjaajan näkemyksiä imetyksen todellisesta tilasta.

Tavallisia syitä imetysohjaukseen hakeutumiselle ovat

Imetysohjausta vastaanotolla
tukena vanhemmille

Imetysohjauksessa havainnoimme yhdessä imetyksen sujumista ja käymme läpi hyödyllisiä tekniikoita ja toimintatapoja imetyksen sujuvoittamiseen. 

Minulla on kokemus ja taito auttaa myös haastavissa, erityistason imetysohjausta vaativissa tilanteissa. Olen tukenut vanhempia imetyksessä jo vuodesta 2006, jolloin aloitin imetystukiäitinä. Imetysohjaajajana ja imetyskouluttajana olen saanut hoitaa jo yli 2000 vauvaa ja vanhempaa voimaan paremmin.

Ohjaukseen voit halutessasi pyytää mukaan puolison tai kenet tahansa haluamasi tukihenkilön. Tukihenkilö voi olla kuka tahansa, joka haluaa konkreettisesti tukea sinua imetyksessä tai vaikkapa perehtyä tietoon imetyksen terveysvaikutuksista. Tuen myös tukihenkilöäsi vauvan hoivassa ja vuorovaikutuksessa.

Imetysohjaus auttaa mm. 

Rauhassa vastaanotolla tai mukavasti oman kodin sohvalla


Imetysohjausta voidaan antaa sekä vastaanotolla että kotona. Käynneille varataan riittävästi aikaa, jotta ehdimme keskustella kaikista sinua huolestuttavista asioista. Imetysohjaus voi olla tarpeen mukaan joko kertakäynti tai useamman käynnin sarja − kuljen rinnallasi niin pitkään kuin se on tarpeen. Tarvittaessa ohjaan vauvan eteenpäin myös muille terveydenhuollon ammattihenkilöille. 

Kauttani voit hankkia vaivattomasti myös imetystä tukevat apuvälineet (imetysapulaite, hörpytysmuki ja ammattilaistason rintapumppu), joiden käyttöön saat aina henkilökohtaisen ohjauksen. Tutustu tuotteisiin verkkokaupassa tai kysyy lisää vastaanotolla

HUOM. Imetysohjauksesta on mahdollista saada Kela-korvaus. Pyydä tällöin yksityiseltä lääkäriltäsi imetysohjaukseen lähete 901D, sairaanhoitajan antama hoito, enintään 60 minuuttia.

Imetysohjauksen hinta

Imetysohjaus ja vauvan hoivaan liittyvät käynnit

  • imetysohjaus, huuli- ja kielijännearvioinnit ja niiden jälkihoito
  • vauvan hoito, käsittely ja kylvetys
  • perheen esittämä toive, esim. synnytyksen jälkeinen arjen ja vauvanhoidon tuki

67 €/75 €/tunti

vastaanotolla/kotikäyntinä

67 €/tunti

Puhelinneuvonta, minimiajanvaraus 15 min.

Ethän jää ongelmien kanssa yksin – apua voi pyytää milloin tahansa


Jokainen lapsi imee tavallaan. Mikään ongelma ei ole liian pieni tai vähäpätöinen − ja useimpiin niistä löytyy ratkaisu. Kun kaipaat lempeää ja ymmärtävää tukea imetykseen, kuljen rinnallasi.

Vanhemmat kertovat

”Salla on ihana. Lämmin, ammattitaitoinen ja osaa lukea asiakasta paremmin kuin asiakas itse! Kävin Sallalla vauvani ollessa vasta alle puolivuotias, hänen kielijänneleikkauksen jälkeisessä imetysohjauksessa, tarkastuksessa ja hoidossa. Poikani oli turvassa Sallan varmoissa käsissä eikä lopen uupunutta äitiäkään jätetty huomiotta! Yhteisen puolitoistatuntisen jälkeen Sallan vastaanotolta poistui valoisampi äiti ja paremminvoiva poika. Kiitos Salla, teet upeaa ja tärkeää työtä!”  
Elina Hakanen