Doulapalvelut
− tavoitteena paras mahdollinen synnytyskokemus

Synnytys on ainutlaatuinen matka, ja muistot siitä säilyvät läpi eliniän – siksi jokaisen synnyttäjän tulisi saada kokemuksesta mahdollisimman positiivinen. Kun suuri hetki lähestyy ja kaipaat rinnallesi osaavaa ja läsnäolevaa tukea, tutustu doulapalveluuni. Käytössäsi on kaikki osaamiseni synnytystukihenkilönä, imetysohjaajana ja terveydenhuollon ammattilaisena.

Doula on lempeä rinnallakulkija koko synnytyksen elinkaarelle raskaudesta lapsivuodeaikaan

Jokainen odottaja tarvitsee ja ansaitsee tuekseen ihmisen, joka omalla kokemuksellaan ja tietämyksellään auttaa valmistautumaan edessä olevaan suureen hetkeen. Etenkin yksin tai vieraassa kulttuurissa odottavalle, synnytystä pelkäävälle tai kotisynnytystä suunnittelevalle synnytyksiin perehtyneen synnytystukihenkilön eli synnytysdoulan läsnäolo voi olla valtava apu.

Synnytysdoulana päätehtäväni on olla sinun ja perheesi tukena läpi raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan. Doulana tunnen synnytyksen luonnollisen kulun, synnytyksen vaiheet ja alkavan imetyksen tyypillisimmät pulmat. Tuon kainalossa mukanani kaikki ne keinot, joilla synnytyksen kulkuun voidaan vaikuttaa positiivisesti. Annan ohjeita, tuen ja neuvon − aina sinun ja perheesi toiveita noudattaen.

Tiesitkö, että…

Doulan läsnäolon positiivisesta vaikutuksesta synnytyksen kulkuun ja synnytyksen jälkeiseen aikaan on tehty lukuisia tutkimuksia. Tulosten mukaan doulan läsnäolo:

 • lyhentää synnytyksen kestoa vähentämällä synnyttäjän stressiä, jännitystä ja kipua,
 • lisää puolison osallistumista,
 • vähentää lääketieteellisten kivunlievityksen ja toimenpiteiden tarvetta esim. imukupin käyttöä
 • lisää imetysluottamusta raskausaikana ja synnytyksen jälkeen
 • synnytyskokemus vaikuttaa kauan äidin hyvinvointiin ja äidin ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen.

Asiakas vastaanotolla

Mitä doula tekee käytännössä?


Doulanasi rohkaisen, kuuntelen ja autan sinua löytämään omat voimavarasi raskausaikaan ja synnytykseen.
Autan pohtimaan omia toiveitasi ja toimin kuulijana synnytykseen liittyville iloille ja huolille.

Tarjoan tietoa lääkkeettömistä ja lääkkeellisistä kivunlievityskeinoista ja autan kokeilemaan esimerkiksi erilaisia rentoutumistapoja ja ponnistusasentoja jo ennen synnytystä. Tarvittaessa voin tulla mukaasi myös neuvolaan, synnytysvalmennukseen tai raskauden aikaiselle poliklinikkakäynnille.

Synnytyksen alkaessa tulen toiveesi mukaan joko kotiisi tai vasta sairaalaan. Voin hoitaa käytännön järjestelyjä, kuten lämmittää lämpöpakkausta sekä muistuttaa ja opastaa rauhalliseen hengitykseen. Voin täyttää synnytysaltaan ja huolehtia riittävästä syömisestä ja juomisesta. Voin tukea lääkkeettömien kivunlievitystekniikoiden käytössä ja opastaa puolisoa käyttämään niitä. Tällaisia kivunlievitystekniikoita ovat mm. hengitys, äänenkäyttö, liikkuminen, asennot, kylmä- tai lämpöpussit, suihku, kylpy sekä Tens-laitteen käyttö.

Synnytyksessä huolehdin rauhallisesta tunnelmasta ja olen lempeästi ja tietoisesti läsnä. Tuen puolisoa käyttämään omia voimavarojaan sinun tukemiseesi. Voin toimia toiveitasi ja tarpeitasi selventävänä linkkinä sinun ja kätilön välillä, jotta sinä voit keskittyä olennaiseen – uuden ihmeesi synnyttämiseen. Voit nojata minuun tai voit häätää minut huoneesta − voin jutella, laulaa tai olla hiljaa kanssasi. Doulanasi pyrin kaikin tavoin luomaan synnytyshuoneeseen sitä rauhaa, lämpöä ja luottamusta, johon positiivinen synnytyskokemus pohjautuu.

Vauvan synnyttyä olen kanssanne yleensä vielä muutaman tunnin ajan. Tarjoan tukea ja apua perheellesi tarpeen ja tilanteen mukaan. Voin ottaa mm. valokuvia ja auttaa muissa käytännön asioissa. Pysyn tuoreen vanhemman lähellä ja tuen rentoutumisessa, hengityksessä ja vauvan ensi-imetyksen hetkissä.

Synnytyksen jälkeen tapaamme vähintään kaksi kertaa, joista jälkimmäisellä kerralla keskitymme erityisesti synnytykseen. Ensimmäinen käynti synnytyksen jälkeen keskittyy yleensä imetyksen alkupäiviin − saat imetykseen tukea ja voit kysyä siihen liittyvistä asioista. Lisäksi voimme pitää yhteyttä tai sopia erillisiä imetysohjauskäyntejä ennen doulapalveluun kuuluvaa lopputapaamista. 

Lopputapaamisessa keskustelemme usein vauva-arjesta, imetyksestä, jaksamisesta ja perheen hyvinvointiin liittyvistä asioista. Perhedoulana voin tukea arkeanne myös pidemmällä tähtäimellä synnytyksen jälkeen.

Mitä doula ei tee?

Doula ei tee lääketieteellisiä mittauksia eikä toimenpiteitä, eikä synnytyksen hoitoon liittyviä päätöksiä synnyttäjän ja perheen puolesta.

En tuo omia mielipiteitäni tai henkilökohtaisia kokemuksiani mukanani synnytykseen, vaan toimin kanssasi toivomallasi tavalla. En milloinkaan ota puolison paikkaa synnyttäjän läheisimpänä ja tärkeimpänä tunnetukena. Doulana en myöskään koskaan korvaa kätilöä, vaan täytän oman roolini ja merkitykseni synnytyksesi tukijana.

Perhedoula vastasynnyttäneen tukena

Perhedoulana (myös post partum -doula tai kotidoula) voin tukea perhettäsi myös pidemmällä tähtäimellä vauvan syntymän jälkeen. Toimin synnyttäneen vanhemman tukipilarina, kannustajana ja käytännön käsiparina. Uuden perheenjäsenen eteen tuoma arki voi heilauttaa mielialoja laidasta laitaan. Unelmat ja todellisuus voivat olla ristiriidassa ja epätietoisuus vauvan tarpeista aiheuttaa huolta. Perhedoula on turvallinen tukipilari perheen muun tukiverkoston lisäksi.

Perhedoulana tehtäväni voivat olla sellaisia, joihin vastasynnyttäneenä vanhempana kaipaat tukea: voin auttaa mukavan imetysasennon löytämisessä, vauva-arjen rytmin tukemisessa, hartioiden hieromisessa tai vanhempien lasten huomioimisessa. Voimme keskustella yhdessä synnytyksestä ja vauvanhoidosta, tai voin käydä tarpeen mukaan kaupassa ja tehdä ruokaa. Halutessasi saat tukea mm. vauvan kantamisen opettelussa, imetykseen liittyvissä kysymyksissä, perhepedin järjestämisessä, vauvahieronnassa, lastentarvikkeiden kierrättämisessä, sormiruokailussa ja kestovaippailussa.

Raha voi odottaa, vauva ei.

Doulapalvelun kustannukset voidaan jakaa useampaan erään, ja palvelupaketin sisältö on aina sovittavissa yksilöllisesti sinun ja perheesi tilanteen ja toiveiden mukaan. Alla mainitut hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Doulan peruspalvelupaketti

1240 €

Palvelupaketin sisältö:

 • maksuton ensitapaaminen
 • 2 tapaamista ennen synnytystä
 • tuki synnytyksen aikana (synnytyksessä mukana olo)
 • osallistuminen toteutuvaan Vauvantai®- tai Spinning Babies® Certified Parent Educator -synnytysvalmennukseen.
 • 2 tapaamista synnytyksen jälkeen

Päivystysajaksi saat käyttöösi tarkemmin sovittavat lääkkeettömät kivunlievitystuotteet: TENS-laite, guasha-kampa, rebozo-liina, jumppapallo ja pähkinäpallo.

Lisäksi perheesi saa halutessaan Vauvataitoa-vihkosen.

Doulan pikapaketti

840 €

Palvelupaketin sisältö:

 • 1 tapaaminen ennen synnytystä
 • tuki synnytyksen aikana (synnytyksessä mukana olo)
 • 1 tapaaminen synnytyksen jälkeen
 • Synnytysvalmennukseen osallistuminen mahdollisuuksien mukaan

Päivystysajaksi saat tarkemmin sovittavat lääkkeettömät kivunlievitystuotteet: TENS-laite, guasha-kampa, rebozo-liina, jumppapallo ja pähkinäpallo. Ylimääräinen tapaaminen doulan kanssa maksaa 70 €.

Doulan pikapaketti on tarjolla raskausviikolta 39 eteenpäin/ uudelleen doulattavat perheet.

Ammattitaitoni doulana


Osaamisen ylläpito on doulana tärkeää. Olen ollut mukana Doulakan synnytysdoula-kurssilla ja teen sertifiointiin vaadittavia tehtäviä yritystoimintani rinnalla. Laadukas synnytysdoula-koulutus vahvistaa osaamistani olla läsnä toiveidesi mukaisessa synnytyksessä. 

Olen toiminut synnytysdoulana jo vuodesta 2013 ja osallistunut yli viidenkymmenen perheen synnytykseen niin sairaalassa kuin kotona. Monipuolinen osaamistaustani terveydenhuollon ammattihenkilönä takaa, että olet varmoissa ja turvallisissa käsissä.

Olen osallistunut mm. seuraaviin doulan työtäni tukeviin koulutuksiin:

 • 2020, 2021 Baby Balance -vauvahieronta, Balance Care Oy (moduulit: perushierontatekniikka, refluksilapsen hoito, pään ja kaularangan hoito (sisältää kieli- ja huulijänneongelmat))
 • 2020 Pään, niskan ja purentalihasten toiminta faskian näkökulmasta, Hakkarin Helmi
 • 2020 Parantavat rytmiset liikkeet (hermoston rentoutus ja tasapainotus, refleksien purku), Suomen kinesiologiayhdistys
 • 2020 Faskia, selkä ja lantio, Hakkarin Helmi
 • 2020 Mobilisoiva vauvahieronta, Balance Care Oy
 • 2017, 2018 Spinning Babies® Workshop With Jennifer Walker
 • 2017 Rebozo workshop, Thea van Tuyl ja Mirjam de Keijzer
 • 2016 Happiest Baby -koulutus
 • 2016 Raskauden ajan valmennus, akupunktio ja aurikuloterapia,  Tunnekeskus Lumpeenkukka
 • 2015 GuaSha -koulutus
 • 2015 Rebozo workshop (Mirjam de Keijzer, Thea van Tuyl)
 • 2015 Spinning Babies® workshop (Gail Tully, kätilö)
 • 2015 Penny Simkin seminaari 2pv
 • 2015 Synnytyslaulu ja voimaannuttava synnytyspäivä Tourutuvalla
 • 2015 jatkokoulutus Doulakan peruskurssi
 • 2014 Spinning Babies® – sujuvampaa synnytystä -kurssi
 • 2014 Keski-Suomen Kätilöyhdistyksen vyöhyketerapiakurssi
 • 2014 ja 2015 Aktiivinen synnytys ry:n kotisynnytysseminaari
 • 2014 Tampereen Napapiirin järjestämä doulakoulutus
 • 2014 Medikanovan refleksologisen vyöhyketerapian tasot I ja II
 • 2013 Imetyskouluttaja WHO/UNICEF BFHI- ohjelman mukaisesti
 • 2013 Vauvantai ® synnytysvalmentaja
 • 2013 Vyöhyketerapia Doulan työkaluna
 • 2013 Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n doula- synnytystukihenkilöperehdytys
 • 2013 Parisuhteen palikat -peruskoulutus

Tutustu minuun ja yritykseeni lisää täällä tai ota minuun yhteyttä linkistä alla.


Ota yhteyttä!


halaus

Vanhemmat kertovat

”Korvaamaton henkilökohtainen apu, ”starttipaketti” uuden elämän alkuun, isä pääsi osallistumaan aktiivisesti synnytykseen doulan ohjeiden avulla, tuttu henkilö tukemassa uudessa, jännittävässä tilanteessa, ennen synnytystä omien toiveiden kiteyttäminen auttoi valmistautumaan tulevaan, saimme myös hyviä käytännön harjoituksia valmistautumiseen, mahtavaa ja luontevaa kanssaeloa itse synnytyksessä! Ilman doulaa ei olisi pystytty tavoiteltuun luomusynnytykseen, Salla oli tärkeä, asiantunteva apu myös imetyksen alkumetreillä.”
Äiti ja isäesikoislapsen syntymä 2015
”Olimme mieheni kanssa erittäin tyytyväisiä Sallan doulapakettiin. Synnytysvalmennus oli todellakin synnytykseen hyvin valmentavaa ja toi meille paljon lisätietoa. Toivoin aktiivista synnytystä ja mahdollisesti luomusynnytystä, ja se ei olisi ollut mitenkään mahdollista ilman Sallan asiantuntevaa ja ammattimaista osaamista. Synnytystä käynnistettiin ja kipuja lievennettiin akupunktiolla ja vyöhyketerapialla sekä niihin liittyvillä apuvälineillä ja asentojen vaihdoilla. Näillä pärjäsinkin loppuun saakka ja olen onnistuneesta ja voimauttavasta luomusynnytyksestäni tosi kiitollinen! Salla osasi tukea siihen juuri sopivalla tavalla mutta kunnioittaen koko ajan meidän omia toiveita. Tiedän, että meidän synnytyskokemus olisi ollut huimasti erilainen ilman tätä tukevaa, kannustavaa ja ennen kaikkea luottamusta ja turvallisuuden tunnetta herättävää doulaa. Tärkeää oli myös se, että häneen oli saanut tutustua ja hän oli koko ajan paikalla. Voin sydämestäni suositella ammattilaisdoulaa kaikille sitä harkitseville, ja Salla antoi osaamisestaan ja ajastaan meille kaiken ja vielä paljon ylimääräistäkin!”
Sari ja Anttiesikoislapsen syntymä 2016
Previous
Next