Doulapalvelut04.03.2013

Synnytysdoulapalvelu

Miksi doula?

Jokainen odottava äiti tarvitsee ja ansaitsee tuekseen naisen, joka omalla kokemuksellaan ja tiedoillaan auttaa hahmottamaan edessä olevaa synnytystä. Etenkin yksin tai vieraassa kulttuurissa odottavalle, synnytystä pelkäävälle tai kotisynnytystä suunnittelevalle synnytyksiin perehtyneen synnytystukihenkilön eli synnytysdoulan palkkaaminen voi olla suuri apu.

Synnytysdoulan päätehtävä on olla synnyttäjän ja hänen perheensä tukena läpi raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan. Koulutettu doula tuntee synnytyksen luonnollisen kulun ja synnytyksen vaiheet ja tietää keinoja, joilla synnytyksen kulkuun voidaan vaikuttaa positiivisesti. Doula jakaa tietoa, mutta toimii aina synnyttävän äidin ja tämän perheen tuen tarpeen mukaisesti perheen toiveita noudattaen.

Doulan läsnäolon vaikutuksesta positiivisesti synnytyksen kulkuun ja synnytyksen jälkeiseen aikaan on tehty lukuisia tutkimuksia. Tulosten mukaan doulan läsnäolo:

  • lyhentää synnytyksen kestoa vähentämällä äidin stressiä, jännitystä ja kipua,
  • lisää puolison osallistumista,
  • vähentää lääketieteellisten kivunlievityksen- ja toimenpiteiden tarvetta esim. imukupin käyttöä
  • lisää imetysluottamusta raskausaikana ja synnytyksen jälkeen
  • synnytyskokemus vaikuttaa kauan äidin hyvinvointiin ja äidin ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen.

 VauvamasuMitä doula tekee käytännössä?

Doula rohkaisee, kuuntelee ja auttaa löytämään omat voimavarat loppuraskauteen ja synnytykseen. Hän auttaa hankkimaan tietoa lääkkeettömistä ja lääkkeellisistä kivunlievityskeinoista, auttaa pohtimaan omia toiveita ja kokeilemaan käytännössä esimerkiksi erilaisia rentoutumistapoja ja ponnistusasentoja jo ennen synnytystä. Tarvittaessa doula voi tulla mukaan neuvolaan, synnytysvalmennukseen tai raskauden ajan poliklinikkakäynnille.

Synnytyksen alkaessa doula tulee synnyttäjän toiveiden mukaan joko jo kotiin tai vasta sairaalaan. Hän voi hoitaa käytännön järjestelyjä, kuten lämmittää lämpöpakkausta, muistuttaa ja opastaa rauhalliseen hengitykseen, tukea lääkkeettömien kivunlievitystekniikoiden käytössä ja opastaa puolisoa käyttämään niitä, esim. liikkuminen, asennot, kylmä- tai lämpöpussit, veden käytöstä kivunlievityksessä esim. suihkun tai ammeen muodossa, tens-laitteen käytöstä, täyttää synnytysaltaan ja huolehtia synnyttäjän riittävästä syömisestä/juomisesta.

Synnytyksessä doula huolehtii rauhallisesta tunnelmasta ja on lempeästi ja tietoisesti läsnä. Doula tukee  puolisoa käyttämään voimavarojaan synnyttäjän tukemiseen. Tuttu doula voi toimia synnyttäjän toiveita ja tarpeita selventävänä linkkinä synnyttäjän ja kätilön välillä, jolloin synnyttäjä voi keskittyä olennaiseen. Doulaan voi nojata tai hänet voi häätää huoneesta, doula voi jutella, laulaa, olla hiljaa synnyttäjän kanssa. Kaiken kaikkiaan, doula pyrkii kaikin tavoin luomaan synnytyshuoneeseen sitä rauhaa, lämpöä ja luottamusta, johon hyvä synnytyskokemus pohjautuu.

Vauvan synnyttyä doula on kanssanne yleensä vielä muutaman tunnin ajan. Tarjoan tukea ja apua perheelle tarpeen ja tilanteen mukaan. Voin ottaa mm. valokuvia ja auttaa muissakin käytännön asioissa. Pysyn synnyttäjän lähellä ja tuen rentoutumisessa ja hengityksessä  mm. istukkavaiheessa ja vauvan ensi-imetyksen hetkissä.

Synnytyksen jälkeen tapaamme vähintään kaksi kertaa, jolloin jälkimmäisellä kerralla keskitymme erityisesti synnytykseen.  Ensimmäinen käynti synnytyksen jälkeen keskittyy imetyksen alkupäiviin ja saat siihen tukea sekä voit kysyä siihen liittyviä asioita. Voimme soitella myös tässä välissä tai sopia ihan erillistä imetysohjauskäyntiä ennen doulapalveluun kuuluvaa lopputapaamista.  Tapaamisessa keskustellaan usein vauva-arjesta, imetyksestä, jaksamisesta ja perheen hyvinvointiin liittyvistä asioista.

 Mitä Doula ei tee?

Doula ei tee lääketieteellisiä mittauksia eikä toimenpiteitä, eikä synnytyksen hoitoon liittyviä päätöksiä äidin ja perheen puolesta. Hän ei tuo omia mielipiteitään tai henkilökohtaisia kokemuksiaan mukanaan synnytykseen, vaan puhuu ja toimii synnyttäjän kanssa sovitulla tavalla. Hän ei milloinkaan ota puolison paikkaa synnyttäjän läheisimpänä ja tärkeimpänä tunnetukena.

Doula ei koskaan korvaa kätilöä tai puolisoa synnytyksessä, vaan hänellä on oma, erillinen roolinsa ja merkityksensä synnytyksen tukijana.

Ota yhteyttä niin mietitään minkälainen doulapaketti teille olisi paras vaihteoehto.

Perhedoulapalvelu

Perhedoula (myös post partum -doula tai kotidoula) voi tukea perhettä vauvan syntymän jälkeen. Tavoitteena on tukea (vasta)synnyttänyttä äitiä kotona. Tehtävät palvelut voivat olla sellaisia, joissa äiti haluaa tukea: mukavan imetysasennon löytämisessä, vauva-arjen rytmin tukemisessa, hartioiden hieromisessa, vanhempien lasten huomioimiminen, keskustella synnytyksestä ja vauvanhoidosta, käydä tarpeen mukaan kaupassa ja tehdä ruokaa.

Perheellä voi olla tukiverkostoa, mutta aina perheet eivät sitä halua hyödyntää. Uuden perheenjäsenen eteen tuoma arki voi heilauttaa mielialoja laidasta laitaan. Unelmat ja todellisuus voivat olla ristiriidassa ja epätietoisuus vauvan tarpeista aiheuttaa huolta. Perhedoula on hyvä vaihtoehto tukea perheen tukiverkostoa. Meiltä saat tukea mm. vauvan kantamisen opettelussa, imetykseen liittyvissä kysymyksissä, perhepedin järjestämisessä, vauvahieronnassa, lastentarvikkeiden kierrättämisessä, sormiruokailussa ja kestovaippailussa.

Synnytys- ja perhedoulapalvelun hinnat

 Doulan palvelupaketti 720€ ja pikadoulauksen 520€ sisältää alv:n ja laskutetaan erissä.
Palvelupaketin sisältö lyhyesti:
– maksuton doulan ensitapaaminen
– 2 krt doulan tapaaminen
– synnytyksessä mukanaolo
– 2 krt synnytyksen jälkeistä tapaamista
Osallistuminen toteutuvaan Vauvantai® -synnytysvalmennukseen.
Asiakas saa päivystysajaksi tarkemmin sovittavat lääkkeettömät kivunlievitystuotteet: TENS-laite, guasha-kampa, rebozo-liina, jumppapallo ja pähkinäpallo.
Lisäksi perhe saa halutessaan Vauvataitoa-vihkosen ja synnytyksen jälkeen BellyBind-liinan käyttöönsä kahdeksi viikoksi.
 ***********************************************
Doulan pikapaketti: Pikapakettiin kuuluu yksi tapaaminen ennen synnytystä ja tuki synnytyksen aikana sekä tapaaminen synnytyksen jälkeen. Tämä paketti on tarjolla vain viikolta 39 eteenpäin, kun ei ole aikaa tavata useampia kertoja. Saat käyttöösi synnytyksessä samoja doulan käyttämiä taitoja ja laitteita kuten edellisessä palvelupaketissa. Synnytysvalmennukseen osallistuminen mahdollisuuksien mukaan. Ylimääräinen tapaaminen doulan kanssa maksaa 50 €.
 **********************************************

Perhedoula kotikäynti 2 h 100 eur
Perhedoula kotikäynti 3 h 145 eur
Perhedoulapalvelu 2 x 3h 280 eur

Asiakkaiden kokemuksia

”Korvaamaton henkilökohtainen apu, ”starttipaketti” uuden elämän alkuun, isä pääsi osallistumaan aktiivisesti synnytykseen doulan ohjeiden avulla, tuttu henkilö tukemassa uudessa, jännittävässä tilanteessa, ennen synnytystä omien toiveiden kiteyttäminen auttoi valmistautumaan tulevaan, saimme myös hyviä käytännön harjoituksia valmistautumiseen, mahtavaa ja luontevaa kanssaeloa itse synnytyksessä! ilman doulaa ei olisi pystytty tavoiteltuun luomusynnytykseen, Salla oli tärkeä, asiantunteva apu myös imetyksen alkumetreillä.”

~äiti ja isä, esikoislapsen syntymä 2015

*******

”Olimme mieheni kanssa erittäin tyytyväisiä Sallan doula-pakettiin. Synnytysvalmennus oli todellakin synnytykseen hyvin valmentavaa ja toi meille paljon lisätietoa. Toivoin aktiivista synnytystä ja mahdollisesti luomusynnytystä, ja se ei olisi ollut mitenkään mahdollista ilman Sallan asiantuntevaa ja ammattimaista osaamista. Synnytystä käynnistettiin ja kipuja lievennettiin akupunktiolla ja vyöhyketerapialla sekä niihin liittyvillä apuvälineillä ja asentojen vaihdoilla. Näillä pärjäsinkin loppuun saakka ja olen onnistuneesta ja voimauttavasta luomusynnytyksestäni tosi kiitollinen! Salla osasi tukea siihen juuri sopivalla tavalla mutta kunnioittaen koko ajan meidän omia toiveita. Tiedän, että meidän synnytyskokemus olisi ollut huimasti erilainen ilman tätä tukevaa, kannustavaa ja ennen kaikkea luottamusta ja turvallisuuden tunnetta herättävää doulaa. Tärkeää oli myös se, että häneen oli saanut tutustua ja hän oli koko ajan paikalla. Voin sydämestäni suositella ammattilais-doulaa kaikille sitä harkitseville, ja Salla antoi osaamisestaan ja ajastaan meille kaiken ja vielä paljon ylimääräistäkin!”

~ Sari ja Antti, esikoislapsen syntymä 2016

 

Jaa Facebookissa »